Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Zaupnost podatkov v psihoterapevtski praksi je opredeljena v Kodeksu etike in profesionalne prakse, ki določa, da se vsi pogovori med psihoterapevtom in stranko obravnavajo kot zaupni.

Psihoterapevt je dolžan zagotoviti zasebnost stranke in varno delovno okolje. Načel zaupnosti in določila Zakona o varstvu osebnih podatkov se držimo tudi po zaključku psihoterapije.

Slovenščina