SDI

SDI® - Orodje spoznavanja osebnostnih vrlin

Od leta 2013 sem certificirana za uporabo orodja za spoznavanje osebnostnih vrlin SDI®- (Strength Deployment Inventory), katero se uporablja za odkrivanje lastnih sposobnosti, osebnostni razvoj, preoblikovanje odnosov, izboljšanje komunikacije in učinkovito delo v skupinah.

SDI nam pomaga tako, da se naučimo ceniti raznolikost, nas spodbuja k učinkovitejši komunikaciji ter nas uči uspešno reševati medsebojne konflikte. Za razliko od drugih orodij za spoznavanje osebnosti gre SDI nekoliko dlje od samega vedenja, saj skuša prepoznati motivacijo. Tako pomaga odgovoriti na vprašanje, zakaj se posamezniki vedejo tako, kot se. Dejanja druge osebe je namreč lažje sprejeti, če razumemo njene motive in namene. Na podlagi tega lahko razumemo tudi njeno vedenje.

SDI je še posebej uporaben pri spoznavanju konfliktnih točk v partnerskem odnosu in iskanju vzrokov različnih medsebojnih vidikov s čimer ne želimo spreminjati svoje (razen, če si to sami ne želimo) ali partnerske osebnosti, temveč jo le bolje razumeti in sprejemati.

Slovenščina