Poslovno svetovanje

Selekcija kadrov

S certificiranimi rešitvami in poglobljenimi analizami vam lahko pomagam pri selekcijskem izboru vaših bodočih sodelavcev.

Za vas izpeljem celoten postopek prepoznavanja potreb po novo zaposlenih, izvedbi razpisov, selekciji, opravim razgovore s kandidati, zaključim izbor bodočih zaposlenih in jih uvedemo v vaše delovno okolje.


Dobro počutje zaposlenih je izrednega pomena!

S prilagojenimi programi in delavnicami vam pomagam pri izboljšanju počutja zaposlenih, njihovem osebnostnem razvoju in medsebojni komunikaciji ter razumevanju.

Slovenščina